Επικονίαση

Η μέλισσα είναι το κυριότερο έντομο – επικονιαστής των εντομόφιλων φυτών. Τα περισσότερα από αυτά τα φυτά δεν θα μπορούσαν να δώσουν καρπό χωρίς την «επίσκεψη» των μελισσών.

Με τον τρόπο αυτό η μέλισσα καθίσταται απαραίτητη στην αναπαραγωγή τους και η απουσία της θα είχε ως συνέπεια όχι μόνο την προφανή μείωση του παραγώμενου καρπού αλλά τη μείωση της φυτοκάλυψης του εδάφους (μείωση παραγωγής οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων, διάβρωση κ.α.).

Η οικονομική σημασία της μέλισσας στη γεωργική παραγωγή μέσω της επικονίασης είναι πολύ μεγαλύτερη από τα άμεσα οικονομικά οφέλη που προσπορίζεται ο μελισσοκόμος εμπορευόμενος τα προϊόντα που παράγει